Program för Folkhälsovecka

Program för SPF Seniorernas Folkhälsoveckan 17-21 maj 2021. Programpunkter för SPF Stenungsundsbygden

I maj är det för första gången dags för SPF Seniorernas Folkhälsovecka. Under denna vecka vill vi inspirera till aktivitet och rörelse och öka kunskapen om vägen till ett hälsosamt liv och åldrande.

Programpunkter för SPF Stenungsundsbygden

 Ett brev och denna information skickas med post i pappersformat till alla

våra medlemmar!

se information om programpunkterna!