Utbildning i Zoom videomöte

Förbundet bjuder in alla medlemmar att delta i två Zoom-utbildningar under våren.

Zoom – baskurser för alla medlemmar
Förbundet bjuder in alla medlemmar att delta i två Zoom-utbildningar under våren. Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar. Genom utbildningarna vill vi nå målet att alla, som vill kunna delta i ett Zoom-möte, ska vara rustade för det liksom att de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det. Kurserna som erbjuds är:
1. Zoom för deltagare - för dig som vill kunna delta på ett Zoom-möte
2. Leda ett Zoom-möte - för dig som även vill kunna leda ett Zoom-möte

 

Kursmaterial 1  Kursmaterial 2 Kursmaterial 3 Kursmaterial 4