Stenungsunds Filmstudio Segelduken

Meddelande till medlemmar om vårprogrammet 2022

Stenungsunds Filmstudio Segelduken

Hej alla medlemmar i vår Filmstudio!

Höstens fem filmer har nu visats och visningarna har uppenbarligen varit mycket uppskattade. Vi ser därför fram emot en vårtermin med flera fina filmer.

Mer information se bifogad pdf-fil

Höstens program