Seniordagen

Meddelande från kommunen:

Seniordagen kommer att ske helt digitalt i år. Inga aktiviteter i eller runt Kulturhuset kommer att ske då vi inte kan uppmuntra till folksamlingar.

Vi planerar för föreläsningar mm som kommer att publiceras på kommunens hemsida den 23/10 och som finns tillgängliga i 2 veckor. Vi är väl medvetna om att detta inte kommer att kunna ersätta den sociala samvaron som är uppskattad av många men det är det bästa vi kan göra under rådande omständigheter. Vi hoppas att 2021 kan genomföras med pompa och ståt 😊

Bibliotekets it-stöd kommer att tillhandahålla praktisk hjälp veckorna innan så att den som är i behov av stöd skall kunna kontakta dem (mer info kommer).