Rekommendationer från Förbundet

Uppdaterade rekommendationer gällande föreningars och distrikts aktiviteter
19 november 2020

På grund av smittläget i Sverige och nya restriktioner rekommenderar vi alla föreningar och distrikt att pausa alla aktiviteter som genomförs inomhus. Det går fortfarande bra att genomföra aktiviteter utomhus, men deltagarantalet ska begränsas till högst 8 personer i varje grupp.

Se mer info!