Meddelande till våra medlemmar i SPF

Meddelande till våra medlemmar i SPF Stenungsundsbygden

Styrelsen har beslutat följa Folkhälsomyndighetens och SPF förbundets rekommendationer vilket innebär att vi inte kommer att ha någon verksamhet resten av 2020. De som har haft någon form av träffar under hösten avgör själva hur ni vill göra.
Vi återkommer med ny information i början av 2021. Något program i vanlig bemärkelse kommer vi inte skicka ut men vi annonserar bl.a i lokaltidningen.
Vi fixar detta. Håll ut.
Styrelsen i SPF Stenungsundsbygden