SPF Seniorerna Stenungsundsbygden-årsmöteValberedningens förslag till årsmötet den 11 februari 2020.

SPF Seniorerna Stenungsundsbygden

Valberedningens förslag till årsmötet den 11 februari 2020.

se bifogad fil Valberedning 2020.pdf