Information från Kommunen

Tjänsten för hjälp av inköp av mat för äldre har upphört

Kommunen har haft ett samarbete med Svenska Kyrkan om att äldre kan få hjälp med inköp av mat. Kommunen har bara haft en förmedlande roll

Denna tjänst upphör!

se mer info