Nytt från generalsekreteraren

Rekommendation till SPF Seniorernas föreningar och distrikt om möten hösten 2020

Även om vi har fått positiva signaler från Folkhälsomyndigheten under sommaren så fortsätter covid-19 sprida sig i samhället. SPF Seniorernas förbund har efter kontakter med regeringen och myndigheter försökt skapa sig en övergripande bild av läget och utifrån detta ta fram en rekommendation för SPF Seniorerna inför hösten. Allt utifrån den kunskap och de riktlinjer som finns i dagsläget.

Se info!