Storbandsjazz

7 nov bjuder SPF på Storbandsjazz i Kungälv.

Reservera den 7 nov. Då bjuder SPF på Storbandsjazz i Kungälv. Sprid gärna
detta! Arrangemanget är öppet för alla dvs inte bara till SPFare

Läs mera här!