Programtillägg

Cirkeln "Lär känna din hembygd" Missat inlägg i programmet för hösten 2019

Måndag 7 oktober

Mats Karlsson från Stenungsunds OK hjälper oss att få inblick i klubbens fotopass i Timmervik.

Samling kl 10 vid Jörlandagården.

Tag gärna med fika!

Ingen kostnad

Anmälan till Amanda gärna epost:amanda.hjortsberg@telia.com

tel:0303-776445 eller 0767-959619