Årets Medmänniska 2018

Styrelsen beslutade 2018 att uppmärksamma medlemmar som är extra engagerade i föreningen. " Årets medmänniska "

Styrelsen beslutade 2018 att uppmärksamma medlemmar som är extra engagerade i föreningen. " Årets medmänniska "

Årets Medmänniska 2018 är Irene Nilsson. En fantastisk tillgång och allmänt känd sedan många år som en omtänksam och omhuldande person.

Tack för att du finns Irene

Styrelsen/Lillemor