Val 2018

Fråga våra politiker. Inbjudan från SPF Bohusdistriktet.

SPF Seniorerna Bohusdistriktet har tillsammans med SPF Seniorerna Norra Älvsborg distrikt beslutat att genomföra två politikerutfrågningar. Valkretsarna delar distrikten mitt itu. Vi har förlagt en utfrågning i Alingsås 21 augusti där vi träffar politiker som kandiderar för valkrets Väst och 22 augusti på Bohusläns museum i Uddevalla med politiker från valkrets Fyrbodal. Tiden är mellan kl 13-16, båda dagarna. Temat är regionfrågor och inbjudna är samtliga partier som kandiderar till regionfullmäktige i Västra Götaland. Vi hoppas att alla föreningar kommer och lyssnar och passar på att bjuda in övriga intresserade. Arrangemangen är kostnadsfria och ingen anmälan behövs. Samtalsledare för båda dagarna är Peter Wiborn, i samarbete med SV Västra Götaland.

/ Distriktsstyrelsen SPF Seniorerna Bohusdistriktet