Fregatten

Vårt första månadsmöte i Fregatten var välbesökt.

  • Tyrolerkapell

Ordförande Lillemor Arvidsson hälsade välkommen. Björn Lundquist informerade om julmarknadsresa till Oslo.

Marianne Törnblom informerade om kommunala pensionärsrådet KPR.

Därefter spelade Bohus Tyrolerkapell. Glad och medryckande musik.

Sist men inte minst var det dags för fika.