Bokcirkel

Vi har läst Minnen av Torgny Lindgren.

Torgny Lindgren skriver sina minnen, som tillsammans bildar en berättelse. En berättelse om den bygd och de släkter, den uppväxt och de möten, de tankar och idéer som format hans liv och rika författarskap.

Vår poäng blev 6,8.