Digital delaktighet

Förbundet har inlett en kampanj med syftet att medlemmarna och organisationen ska utvecklas och blir mer delaktiga i en värld som blir alltmer digital.
Under rubriken "Digital delaktighet", samlar vi vad som kan vara medlemmarna till hjälp i denna utveckling.
Vi vill också gärna ha medlemmarnas tips på aktiviteter.