STUDIEBESÖK, RESTPLATSER

Kristina Hedholm meddelar:
- Vi har 2 platser lediga till Börshuset på onsdag 8/11, samt 1 plats ledig till Residenset onsdag 15/11
Se länkar nedan