Föredrag fredag den 24 november, kl.13.15, Claes Green, "Besök i Bhutan", PÅMINNELSE

Välkomna på föredraget. Som av en händelse har Bhutankännaren Alf Person den 26 oktober en artikel i Tidskriften Sydasien, som beskriver hur det gick till när Bhutan officiellt lämnade kategorin ”minst utvecklade länder”. Intressant komplement till Claes föredrag. Läs mer nedan.