Tillsammans – mindre ensam, Nyhetsbrev 4

Nyhetsbrevet Tillsammans - mindre ensam vill sprida information, samt ge inspiration, motivation och stöd i arbetet inom SPF Seniorerna för att minska ofrivillig ensamhet och motverka social isolering bland äldre personer.
- Läs mer på länk nedan.

Tillsammans – mindre ensam
SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet och isolering
Nyhetsbrev 4, 2023

Inlägg (2023-08-28): Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )