Se över hemberedskapen för din egen och andras skull

Per Mood, säkerhetschef i Härryda kommun: "Ju fler som kan ta hand om sig själva i några dygn, desto större möjligheter har vi att gemensamt klara en kris.
– Den som har vatten, mat och alternativa ljus- och värmekällor hemma, kan också hjälp andra i ett nödläge".
Läs mer nedan.

Efter hand som krisen närmar sig har Härryda kommun har uppdaterat hemsidan avseende "Hemberedskap"

 

Se även MSB:s sevärda filmsnuttar

Armbryterskan Heidi Andersson visar enkla tips för hushållet inom områdena Mat, Vatten, Värme och Kommunikation. Länk till filmerna.

Inlägg 2022-09-26: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com