SPF Seniorena lämnar in skrivelse om skatteregler för årskull 1957

SPF Seniorerna har lämnat in en skrivelse till den tillträdande finansministern med kopia till flera utskott och myndigheter. I skrivelsen redogör vi för behovet av övergångsregler också för det förhöjda grundavdraget.

Läs på Förbundets hemsida.

Inlägg 2022-10-08: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com