Henrik Zetterberg: Sjukvården måste satsa på att upptäcka patienterna tidigare i sjukdomen!

I veckan var det glädjeyra i både börs- och forskarvärlden över att det svenska biofarmabolaget Bioarctics bromsmedicin lecanemab ser ut att kunna ge patienter i tidig fas ytterligare 2-3 friska år.
Läs mer på bloggen ALZHEIMER LIFE. Nedan

Tack till Härryda kommun Anhörigstöd och Demensföreningen Mölndal-Härryda, för föreläsningen den 5 oktober.


Glömska - normalt åldrande eller demenssjukdom

När normal glömska övergår till att bli en demenssjukdom

Föreläsning med Marianne Melkersson, överläkare, geriatriker och tidigare sjukhuschef. Numera är hon ordförande i stiftelsen Gott ledarskap i demensvården.

Marianne Melkersson gav oss en mycket initierad och handfast orientering om vad som är normal glömska och övergången till att bli en sjukdom som ställer det vardagliga livet upp och ner. 

I det sammanhanget är listan Bra förhållningssätt värdefull.

Hon berörde vårdens utveckling och de tester som gjorts under hela hennes läkargärning. Hon gav också hopp om att vi inom en inte allt för avlägsen framtid kunna testa oss med enbart ett blodprov.

Detta i sin tur kan följas upp med en svensk bromsmedicin, som kommer att publiceras under innevarande år.

På bloggen ALZHEIMER LIFE intervjuas Henrik Zetterberg om framstegen med medicinen som ser ut att kunna ge patienter i tidig fas ytterligare 2-3 friska år.

Läs mer på ALZHEIMER LIFE:  Sjukvården måste satsa på att upptäcka patienterna tidigare i sjukdomen!

Inlägg 2022-10-05: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com