25 nov. kl.13.15, Röda rummet: Föredrag av Åke Sjöstedt. Läs Birgitta Loftängs tillägg.

Åke berättar om varför han valde att studera konst, om vad han har läst, och om sina intryck och reflexioner.
Han berättar också lite om sina studieobjekt. Ett av dessa är en Mariabild från 1400-talet.

Birgitta Loftäng har ett tillägg till inbjudan:

Vintergäckare!
Vår förening har många aktiviteter bland annat månadsmöten, kurser och föredrag.
Fredagsföreläsningarna en gång i månaden fördjupar våra kunskaper inom varierande områden. Vi har i höst fått höra och lära mer om Ungern och om Pixbo herrgård.

Fredagen den 25 nov. kl.13.15 får vi höra om hur man kan fördjupa
sig i ett ”hobbyämne” KONST. 

Åke Sjöstedt kommer att berätta om sitt ämne och ett motiv inom konsten han fördjupat sig i: Mariabilder. Om vi tänker på Marias Bebådelse kan Maria skildras med olika ansiktsuttryck, ”glädje, förvåning, bestörtning, aha-upplevelse osv”. 

Åke kommer nog att berätta om NÄR, VAR och HUR hans intresse uppstod.
Man behöver inte vara ”konstnörd” för att lyssna till hans tankar.
Så vik fredagen 25 nov. för ett nytt ämnesområde inom fredagsserien. 

Väl mött önskar kommittén och Birgitta Loftäng , som står för inlägget.

Ursprungligt inlägg:

Konst är enkelt ord, men med komplicerad innebörd. Konsten kan vara ämnad att pryda eller att påverka, religiöst, politiskt eller kommersiellt. Att framställa konst kan vara ens levebröd eller ett tidsfördriv. Men också ett verktyg för personlig utveckling, avsiktlig eller oavsiktlig. Samma sak gäller för studier av konst.

Åke berättar om varför han valde att studera konst, om vad han har läst, och om sina intryck och reflexioner.

  • Vad kan man göra när man har gått i pension och känner att man inte bara vill ta igen sig?
  • Kan man "utmana" sig själv? Ifrågasätta sitt gamla jag lite grann?
  • Kan ett öppet och nyfiket sinne kanske rentav ger ett längre och rikare liv?

Ett av Åkes studieobjekt är en Mariabild från 1400-talet (som han döpte till Göteborgsmadonnan). Den hänger på konstmuseet i Göteborg, där många passerat utan att stanna till och ställa sig några djupare frågor, som till exempel:

  • Hur är målningen gjord?
  • Var / varför hade man sådana bilder?
  • Vad var den religiösa betydelsen och vilka symboler, referenser och budskap finns i bilden?
  • Varför kallas denna bild inte konst om den är målad före 1700-talet?

Genom att lära något nytt varje dag ger vi oss själva möjligheten att bli äldre – utan att bli "gamla".

Vi ses på föredraget den 25 november kl.13.15

Anmälan: sker till Håkan Söderström. Tfn: 0725 77 96 56, E-post: hakansod@gmail.com

Plats: Röda rummet, Kulturhuset Mölnlycke.

Kostnad: 60 kr, betalas på plats, Swish eller kontant (jämna pengar, tack).

Inlägg 2022-10-25: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com