Tillsammans – mindre ensam, Nyhetsbrev 5, 2022

Syftet med detta nyhetsbrev är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i arbetet inom SPF Seniorerna för att minska ofrivillig ensamhet och motverka social isolering bland äldre personer.
Läs mer nedan.

"Nyhetsbrevet som publiceras varannan månad, går ut till ambassadörer, styrelser för distrikt och föreningar, utbildnings- webb- och hälsoansvariga samt rekryterings- och marknadsansvariga. Det går även till föreningars och distrikts kontaktadresser. Förhoppningen är att det skall spridas till så många som möjligt."

Ta del av tipsen i nyhetsbrevet!

Tillsammans – mindre ensam
SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet och isolering
Nyhetsbrev 5, 2022

Inlägg 2022-10-20: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com