Gratis Zoom-utbildning för alla – med SPF Seniorerna

SPF Seniorerna medverkar den 14 oktober 2022 på den digitala temadagen DIGITALIDAG då vi bjuder in allmänheten att delta i våra Zoomutbildningar. Passa på att tipsa dina vänner, grannar och andra som kanske ännu inte är medlemmar i SPF Seniorerna.
Läs mer nedan.