Baksidan med Swish - och fördelen

Skanningen av QR-koden skapar lätt köbildning. Detta kan undvikas om man hemma i lugn och ro lägger in betalningsmottagaren som "Favorit" .
Se mer nedan.

Öppna Swish-appen

Man kan också välja favoritmottagare genom att trycka på (+) till höger om namn i ruta tre. Då kan man välja från kontaktboken.

Inlägg 2022-11-20 : Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com