Tisdag 13 december, kl. 14.00 – ca 16.00 Luciakaffe på Finnsjögården, platser kvar

Sång av barnen i Skinnefjällsskolans föreskoleklass (6-åringarna) samt kaffe med hembakat kaffebröd.

Tisdag 13 december, kl. 14.00 – ca 16.00   Luciakaffe på Finnsjögården

Sång av barnen i Skinnefjällsskolans föreskoleklass (6-åringarna) samt kaffe med hembakat kaffebröd.

Max 50 personer

Anmälan med namn och mobilnummer senast 4 december, till Claes Green, claes.green@telia.com

Kostnad: 80 kr, som betalas kontant på plats.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (2022-11-14) (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )