SENIORBLADET nr 3/2022

INEHÅLL:
- Folkhälsoveckan 16-20 maj
- Studiematerial om pensionssystemet
- Dags för Rekryteringstips! Del 3
- God livsstil och gott åldrande
- Modernisera efterlevandeskyddet
- I lust och nöd - om att vårda sin partner i hemmet
- Direktlänk till intranätet
- Hemtjänstindex har sjösatts
- Livets glada dagar Läs mer nedan