Härryda kommun: Samarbete för välkomnande av flyktingar

Torsdag 31 mars bjuder Härryda kommun in frivilligorganisationer och föreningar till en träff, för att berätta mer om vad kommunen gör och för att höra vad respektive förening kan bidra med.
Läs mer nedan.

Läs mer på Härryda kommun: Samverkan kring flyktingmottagande

Är det någon där ute som har någon idé om hur Vintegäcken som förening kan hjälpa till så hör av dig till undertecknad.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )