SENIORBLADET Nr 1, 2022

Information om: Faktura för ditt medlemskap, Ny sakkunnig i ensamhetsfrågor, Tillsammans – mindre ensam, Information om Bostadstillägg – regler och tips för år 2022, Gör någon glad – skicka ett vykort!, Digitala konferenser om folkhälsa, utbildning och hemsida mm. Läs mer nedan.