Falkenbergsrevyn Dubbeldosen, den 28 januari, INSTÄLLD

Tyvärr tvingas Falkenbergsrevyn att pausa alla föreställningar fram till den 11 februari. Det innebär att vår föreställning inte blir av. I sinom tid kommer pengarna att återbetalas till deltagarna.

Deltagarna meddelas via separat mejl.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )