Föredrag den 25 februari, "Pixbo herrgård och samhälle" av Marie Hurtig

Begränsningen till max 20 personer har upphört. Detta innebär att vi kan ta emot fler anmälningar till detta, för Mölnlycke/Pixbobor, intressanta föredrag. "TYVÄRR MÅSTE DE SOM INTE FÅTT BEKRÄFTELSE PÅ SIN ANMÄLAN ANMÄLA SIG ÄNNU EN GÅNG". Se nedan.

  • Bild från bokomslag

I backen upp till vänster mot Pixbo när vi kommer från Mölndal möter oss en vacker gammal vit herrgård med en liten park framför. Går vi uppför stigen till vänster om byggnaden stöter vi på några anlagda dammar ovanför backen och utmed stigen rinner en bäck.

Byggnadens historia, liksom hur villasamhället här växte fram, har Marie Hurtig sammanställt i en mycket intressant skrift. Nu ger hon oss berättelsen om Pixbo herrgård och dess historia.

                                 


Vad har herrgården för historia och vilken verksamhet har funnits här? Och varför har alla vägarna inom kedjehusområdet nedanför herrgården namn efter fruktträd?
I en lägenhet i herrgården bor Marie Hurtig, Pixbobo sedan många år.  Byggnadens historia liksom hur villasamhället här växte fram har starkt intresserat henne och för ett par år sedan sammanställde hon en mycket intressant skrift om detta. Nu kommer hon och ger oss en berättelse om Pixbo herrgård och dess historia.

Anmälan: sker till Håkan Söderström. Tfn: 0725 77 96 56, E-post: hakansod@gmail.com

Plats: Röda rummet, Kulturhuset Mölnlycke.

Start: kl 13.15.

Kostnad: 60 kr, betalas på plats, Swish eller kontant (jämna pengar, tack).

"Tyvärr måste de som inte fått sin anmälan accepterad anmäla sig ännu en gång."

Väl mött till en underhållande berättelse.

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )