SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet, Nyhetsbrev 1, 2022

Syftet med detta nyhetsbrev är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i arbetet inom SPF Seniorerna för att minska ofrivillig ensamhet och motverka social isolering bland äldre personer. Läs mer nedan