Bemötande och tillgänglighetspris. Nominera senast 31 mars 2022

Varje år delar Härryda kommun ut ett bemötande och tillgänglighetspris. Tanken med priset är att uppmärksamma personer/företag/organisationer som arbetar för att förbättra bemötandet och tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.