Wallenstam: Måndag 14 februari kl. 07.00-11.00, Bruksgatan – begränsad framkomlighet

Projekten löper på med både utvändiga och invändiga arbeten, det byggs tak mm. Läs mer nedan.