Vi flyttar till Skinnefjäll, Trumpetsvampen 1. Uppdaterad information per 2022-08-08

Då vi i våras blev uppsagda från lokalen i "Fabriken", har styrelsen utvärderat ett antal möjligheter. Valet har fallit på en lokal i Skinnefjäll.
- Flyttlasset går i den 17 augusti, så att lokalen skall stå klar när aktiviteterna börjar i höst.
- Cirkelledare och andra som har "taggar" till gamla lokalen skall återlämna dessa till Jan Erik.
Läs mer nedan.

  • BIld av Moondance från Pixabay

Info 2022-08-08:

  • Vi har undertecknat kontrakt för den nya lokalen.
  • Vi flyttar fysiskt onsdagen 17 augusti (firma Flyttdax).
  • Nya lokalen städas av städfirma Bohus städ 10 augusti. (Det mest är packat).
  • Cirkelledare och andra som har "taggar" till gamla lokalen skall återlämna dessa till Jan Erik. (Tyvärr har vi ingen lista som visar vilka som kvitterat ut, så det ligger på vars och ens ansvar).
  • Deltagare i de aktiviteter som kommer att utnyttja Trumpetsvampen, kommer att meddelas när planläggningen är klar.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )