Tillsammans – mindre ensam. Nyhetsbrev 4, 2022

Syftet med detta nyhetsbrev är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i arbetet inom SPF Seniorerna för att minska ofrivillig ensamhet och motverka social isolering bland äldre personer.
Läs mer nedan.

Tillsammans – mindre ensam
SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet och isolering
Nyhetsbrev 4, 2022

Inlägg 2022-08-27: Bengt G Bengtsson, 0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com