Verksamheten i Pensionärsrådet rullar på

Agneta Ehrenborg rapporterar om aktiviteter under vårterminen, nedan.

Agneta Ehrenborg:

Från KPR kan jag rapportera att vi har haft 2 möten med kommunen, 23 februari och 5 april.
Inför varje möte har vi haft ett förmöte hos mig någon vecka innan. Då har så gott som alla varit närvarande. Jag tycker att vår grupp fungerar bra. Alla är delaktiga. Nu har vakansen från PRO också blivit tillsatt. (Göran Follin).

På mötet 23 februari fick vi info om revisorernas arbete, pensionärsrådet årsrapport för -21, rapport från Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden samt från förvaltningen om vård och omsorg.

På mötet 5 april: Info om kommunens hållbarhetstrategiska program ( som vi även får lämna synpunkter på ), Verksamhetsberättelse för -21 , budget 23-25, info från förvaltningen  vård och omsorg och info om Landvetter stadsbyggnadsstudie.

Så sammanfattningsvis får vi väldigt mycket info från kommunen. En del skall vi tycka till om. Vi i KPR upplever framsteg, då de verkar lyssna mer på oss och vi kan ta upp angelägna frågor som vi får svar på.

Vi i KPR har gjort  en enkät som precis är skickad till varje politiskt parti där vi senast 13 maj vill ha svar på frågor vad de tänker om och planerar för äldrevården i vår kommun.

Agneta Ehrenborg

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )