Lördag den 23 april har KONSTSKAPARNA Vernissage kl. 12 - 15

Under perioden 23 april till 2 maj har KONSTSKAPARNA utställning i Mölnlycke kulturhus, KONSTGÅNGEN. Deltagande konstnärer och öppettider framgår nedan. Arrangemanget är ett samarrangemang mellan Kultur Härryda och Studieförbundet Vuxenskolan.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )