Som plåster på själen - hur musik får äldre män att må bättre, del av "Ett framgångsrikt åldrande"

Leif Allvin rekommenderar: "Musik kan hjälpa oss slappna av och må bättre och fyller även en social funktion som kan leda till gemenskap och nya bekantskaper". Föreläsningen är en del av "Successful ageing" vid Örebro universitet. Läs mer nedan.

Leif Allvin rekomenderar:

Musik kan hjälpa oss slappna av och må bättre och fyller även en social funktion som kan leda till gemenskap och nya bekantskaper. Musikterapeuten Katarina Lindblad har forskat specifikt på äldre män och hur musik kan hjälpa dem att må bättre. Inspelat på Örebro universitet den 5 mars 2021. Arrangör: Örebro universitet.

Länk till programmet.

Programmet om musik är en del i "Föreläsningar från Successful ageing" vid Örebro universitet

Forskningsskolan Successful ageing vid Örebro universitet samlar forskare från olika områden och discipliner för att titta på möjligheter och utmaningar med åldrande. Föreläsningar om bland annat otrygghet bland äldre, hur det är att åldras i extrem fattigdom och hur musik kan förebygga och hjälpa mot psykisk ohälsa bland äldre män. Inspelat på Örebro universitet den 5 mars 2021. Arrangör: Örebro universitet.

Övriga program är :

Leva, bo och få vård - vad kan äldre bestämma själva?

Att åldras i extrem fattigdom

Otrygghet bland äldre

 

Leva, bo och få vård - vad kan äldre bestämma själva?

26 min · Varför vill många äldre flytta till "hemmet"?

Målet inom äldrevården har sedan 1990-talet varit att så många äldre som möjligt ska kunna bo kvar hemma. Men många äldre känner sig otrygga hemma och ansöker därför till kommunen för att få vård eller omsorgsboende. Lisa Spang går igenom sin forskning och pratar om vad det är som gör att många äldre vill flytta till det som i folkmun ofta kallas "hemmet". Inspelat på Örebro universitet den 5 mars 2021. Arrangör: Örebro universitet.

Att åldras i extrem fattigdom

20 min · Om att åldras i länder som saknar organiserad äldrevård.

I länder som saknar organiserad äldrevård är förväntningen ofta att familjen ska ta hand om sina äldre släktingar. Men hur är det om man inte har någon familj? Forskaren Owasim Akram berättar om hur det är att åldras i extrem fattigdom i Bangladesh. Inspelat på Örebro universitet den 5 mars 2021. Arrangör: Örebro universitet.

Otrygghet bland äldre

20 min · Så kan otryggheten bland äldre förebyggas.

Otrygghet bland äldre handlar inte bara om rädslan att utsättas för brott. Oro för att ramla eller för att bli isolerad och oro för nära och kära är vanligt. Nadezhda Golovchanova har tittat närmare på otrygghet bland äldre och hur den kan förebyggas. Inspelat på Örebro universitet den 5 mars 2021. Arrangör: Örebro universitet.

 

 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )