Nytt från TILLSAMMANS - MINDRE ENSAM

Syftet med detta månadsbrev är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i det fortsatta arbetet inom SPF Seniorerna med att minska ofrivillig ensamhet och motverka isolering bland äldre personer. Läs mer nedan.

Brevets rubriker

 • Tillsammans – mindre ensam
  Riskfaktorerna för ofrivillig ensamhet och isolering ökar med åldern....
 • Konferens med Barbro Westerholm
  Barbro Westerholm har i dagarna kommit med sin självbiografi Om att aldrig ge upp
 • Musikens helande och förenande kraft
  Som plåster på själen
 • Hjälp andra och må bättre själv
  Sveriges volontärarbete bärs upp av oss pensionärer! 

Läsvärda avsnitt med länkar till mer material.

Länk till SPF Seniorerna motverkar ofrivillig ensamhet. Månadsbrev 5

Leif Allvin trycker speciellt på avsnittet:

Musikens helande och förenande kraft

Som plåster på själen. Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs är en ny doktorsavhandling av Katarina Lindblad, Musikhögskolan Örebro universitet.
Det är det första vetenskapliga arbetet om äldre män och hur musiken kan bidra till deras välbefinnande.

Det finns goda grunder att utan forskning påstå att "Musikens helande och förenande kraft" är Som plåster på själen, även för kvinnor.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )