Till alla anhörigvårdare: Några platser kvar till kursen "Kropp och själ". Anmälan omgående.

Som anhörig står man inför en rad utmaningar; det kan handla om ovisshet, känsla av maktlöshet, oro, rädsla och ångest, sin egen och andras. Cirkelns fokus är samtalen och igenkännandet av andras situation. Läs mer nedan.

KROPP OCH SJÄL

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )