Nu pågår "Krisberedskapsveckan". Är du beredd när krisen kommer?

Samhällskriser kan se ut på olika sätt. Vid en kris är det kommunens ansvar att säkerställa att samhällsviktiga funktioner fortsätter att fungera. Men, tro inte att myndigheterna kan hjälpa dig. Din egen beredskap kan betyda mycket för hur du upplever krisen. Läs mer nedan.

Kriser har det gemensamt at de kan se ut på skiftande sätt och uppstå utan förvarning. Hur de än ser ut har de högst sannolikt till följd att el- och telenäten slås ut.  Konsekvenserna av detta är lätt för var och en att räkna ut.

Härryda kommun har uppdaterat sin hemsida med anledning av "Krisberedskapsveckan". Länk.

SNÄLLA! Ta inte lätt på kapitlet "Så förbereder du dig för kris". 

Kommunens resurser kommer att vara fullt upptagna med att försöka få igång viktiga samhällsfunktioner. 

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )