WALLENSTAM INFORMERAR om parkering inom fabriksområdet.

Förändring av parkeringstid Massetjärnsparkeringen mm. Se mer nedan.

Läs mer på PDF

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )