Dagny - Appen, som hjälper seniorer bli digitalt delaktiga.

Har du någon anhörig eller nära vän som behöver hjälp med att komma igång med att använda mobilen till mer än att ringa? Prova då på att använda den nya appen DAGNY. Läs mer nedan.

Dagny är resultatet av ett 4-årigt samverkansprojekt mellan Dagny AB, Mölndal stad, Härryda kommun, AllAgeHub, PRO (förening Härryda) och SPF Seniorerna Vintergäcken i Mölnlycke. 

"Många av de appar som vi använder i vardagen skapas inte med äldre användares utmaningar/behov i fokus, vilket gör att seniorer riskerar att hamna i digitalt utanförskap".

"Det var för att adressera detta växande samhällsproblem som vi 2017 initierade projektet Digital Delaktighet tillsammans med Mölndals stad, Härryda kommun och AllAgeHub. Tillsammans med seniorer från pensionärsföreningarna SPF och PRO samt representanter från båda kommunerna har vi tillsammans tagit fram appen DAGNY för att hjälpa seniorer träna på att använda internet och utvalda appar.

                           

Genom att ha involverat både slutanvändarna (seniorer) och andra intressenter (representanter från kommunerna) i hela utvecklingsarbetet har vi tillsammans tagit fram DAGNY appen med en djup förståelse för seniorers behov och perspektiv".

Appen finns för I-phone och för Android.

            Hemsida: Appen som hjälper seniorer bli digitalt delaktiga.

Information som PDF för utskrift

OBS! Endast genom att testa appen och rapportera eventuella  "konstigheter" eller föreslå förbättringar, kan den bli bättre.

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )