Ingmar Skoog föreläser om äldre och ensamhet

På månadsmötet den 16/11 presenterade sig Eva Andersson, Monika Green, Gunilla Persson och Katarina Pettersson. De ingår i Vintergäckens "Omsorgsgrupp" och brinner för att ta sig an uppgiften att, om möjligt, minska den ofrivilliga ensamhet, som finns bland våra medlemmar. Men de behöver hjälp med att nå de utsatta. Läs mer nedan.

Tillsammans - mindre ensam


SPF Seniorerna arbete mot ofrivillig ensamhet samlas under rubriken Tillsammans - mindre ensam. Under höstens ges tre webbsända föreläsningar om åldersism och ofrivillig ensamhet. 

Lyssna på denna intressanta föreläsning av Ingmar Skoog!

  •  

    Inom Vintergäcken har vi en "Omsorgsgrupp" för att arbeta med dessa frågor.

    Eva Andersson, Monika Green, Gunilla Persson och Katarina Pettersson ingår i denna grupp. De brinner för att ta sig an uppgiften att om möjligt minska den ofrivilliga ensamhet som finns bland våra medlemmar. Men de behöver hjälp med att nå de utsatta. Kontakta någon av Eva, Monika, Gunilla eller Katarina om du vet någon som behöver ett telefonsamtal, en blomma eller ett besök. 

    Omsorgsgruppen

    Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )