Publicering av bilder på hemsidan och sociala medier. "Intresseavvägning"

Enligt GDPR har var och en rätt till sina personuppgifter. En bild kan vara en personuppgift. Som förening har vi rätt att under vissa omständigheter publicera bilder för att informera om föreningens verksamhet. Läs mer nedan.