2021-11-18 Månadsmöte med Ewa-Gun Westford

Ewa-Gun Westford berättade om sitt liv som polis och privatperson. "Sällan har det väl skrattats så mycket på ett månadsmöte samtidigt som eftertanken stundom insåg att polisyrket ibland kan ha sina nog så mörka stunder" - skriver Claes Green. Läs mer nedan.

Information om kommande aktiviteter kan läsas under fliken Kalender i den mökblå raden ovan.

Efter en dramatisk inledning med "en särskild händelse", som man säger inom polisen, fick Leif Allvin tillkalla bärgaren GLENN, som räddade situationen. Han fick ut Ewa-Guns inlåsta bilnycklar, och föredraget kunde börja.

Claes Green: 

Ewa-Gun Westford, en strålande kåsör

På månadsmötet den 18 november fick vi, ca 100 st närvarande Vintergäckare, uppleva ett mycket trivsamt anförande av den tidigare presstalespersonen i det skånska polisdistriktet, Ewa-Gun Westford. Sällan har det väl skrattats så mycket på ett månadsmöte samtidigt som eftertanken stundom insåg att polisyrket ibland kan ha sina nog så mörka stunder.

Som nybliven pensionär ägnar hon sig inte längre åt att till media förmedla information om skjutningar, våld och andra otrevligheter. Nej, istället reser hon runt och berättar hela sin livshistoria – om sin uppväxt i Borrby i sydöstra Skåne (där hon bl.a. vistades på sin fars frisörsalong och hörde gubbarna tjöta), om sina studier till polisyrket, om sin introduktion i polisen på 70-talet, där man uppenbarligen inte ville ha några kvinnor, om fördomar såväl hos andra som hos henne själv, om svåra – såväl som ljusa – stunder, såväl inom polisyrket som i privatlivet på ålderns höst och mycket, mycket annat.

Kontentan? Kärleken till medmänniskan!

Tack för en riktigt trivsam timme!

Claes Green

Tilläggas kan:

Programkommitten har gjort ännu ett lyckat programval och som vanligt fungerade "marktjänsten" perfekt. Ett stort tack till er alla som bidrog.   

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )