Inbjudan till baskurser i Zoom, NYA CHANSER den 20 och 22 april, samt den 25 maj

Förbundet bjuder åter in alla medlemmar till Zoomutbildning. Syftet är att öka den
digitala delaktigheten bland medlemmarna. Vi vill nå målet att alla som vill kunna delta i ett Zoom-möte ska vara rustade för det, liksom att de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det. Läs mer nedan.

Digital kurs

Kurserna genomförs via Zoom, som ett webbinarium. Du behöver en dator eller
en surfplatta samt internetuppkoppling. Du behöver inte ha en kamera för att
delta i denna utbildning.

NYTT! Länk till Inbjudan till baskurser i Zoom

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com)