Härryda kommun: Läget är allvarligt

Smittspridningen av coronaviruset är fortfarande på en hög nivå i Härryda kommun, visar de senaste sifforna från Smittskydd Västra Götaland. Däremot har spridningstakten stannat av. Och det är glädjande att allt färre äldre smittas, tack vare den pågående vaccineringen. Läs mer nedan.

Smittspridningen av coronaviruset är fortfarande på en hög nivå i Härryda kommun, visar de senaste sifforna från Smittskydd Västra Götaland. Däremot har spridningstakten stannat av. Och det är glädjande att allt färre äldre smittas, tack vare den pågående vaccineringen.
Det du gör och avstår från att göra har effekt. Tack alla ni som hållit avstånd, stannat hemma, träffats ute, tvättat händer, burit munskydd och låtit testa er vid sjukdomssymtom! Fortsätt så, så ska vi se att kurvan vänder neråt nästa gång.

 

Länk till Covid-19: Allvarligt läge i Härryda kommun

Länk till video

Inlägg: Bengt G Bengtsson (0739-47 27 70, bengt.g.bengtsson@gmail.com )